Dictionaries | References

दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय


ज्या वस्तूचा आपणास उपयोग नाहीं त्या वस्तूचें र्सौदर्य वाढविण्यात किंवा त्या वस्तूबाबत खर्च करण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं-टि १.६६६.

Related Words

कणेरी लुगडें   तुकड्याची चोळी   समुद्र-समुद्रा फळ   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   धर्माची आई आणि काय देई   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   कसें करूं, काय करूं   कर्मी फळ आणि तपीं राज्‍य   फळ-फळास-फळां येणें   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   फू करुन टाकणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   फाटकें लुगडें बावाचें, मेलेलें माणूस गुणाचें   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   दुसर्‍याचे बायकोस बांगड्या भरणें   एकाचें बारसें तर दुसर्‍याचे बारावें (साजरे करणें)   भोळी सीता, चोळी बेता   दुसर्‍याचे वेडेपणें, आपण चातुर्य शिकणें   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   यत्न-यत्न करुन पाहणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   काय बा वेचें   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   चहाडास काय मिळालें, टोपल्‍यात शेण मिळालें   नाक गेल्यावर काय, माझा चवरी गोंडा हाय   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   करुन   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   कुटुर्‍यांची चोळी   गाढवांस गुळाची चव काय   तप केल्‍यास बळ, वृक्ष लावल्‍यास फळ   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP