Dictionaries | References

(दुसर्‍याच्या) ओंजळीनें पाणी पिणें

दुसरा पाजील तेवढेच पाणी पिणें. दुसर्‍याच्या अगदी मुठीत असणें
तो म्हणेल त्याप्रमाणें निमूटपणें करणें. ‘परंतु मला मागलांच्या ओंजळीनें पाणी प्यायचे नाही
आणि माझ्या कारभारांत मला तुमच्या मिनतवारीचीही जरूर नाही.’ -शिसं २.२.
दुसरा पाजील तेवढेंच पाणी पिणें
परक्याच्या नादानें वागणें.
परावलंबी होणें
सर्वस्वी पराधीन होणें.

Related Words

दुसर्‍याच्या तोंडानें जेवणें   पाणी मुरणें   पालथ्या घागरीवर पाणी   गळ्याशीं पाणी लागणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   नांवावर पाणी घालणें   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   डोळ्याला पाणी येणें   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   दुसर्‍याच्या अंडानें विंचू मारणें   पिणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   आडवें पाणी   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   उधानाचें पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   डोळ्यांत पाणी येणें   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   (धर्माचें) ताक पिणें   प्याला पिणें-घेणें   खितपणें-पिणें   दुसर्‍याच्या डोळ्यांतले कुसळ दिसतें, आपल्‍या डोळ्यांतले मुसळ दिसत नाहीं   हातावर पाणी पडणें   अंगाचें पाणी   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   तांबडें पाणी   भांगाचें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   अंगावर पिणें   अरबा - अरबा पिऊन जाणें - पिणें - सोसणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आग पिणें   आज्ञापणें-पिणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आळशाला ऊन पाणी   इच्छेपुरतें खाणें, नियमित पिणें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   उपीत-घेणें or पिणें   ऊन दुधाचे पोळणें, ताक फुंकून पिणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   काळजाचें पाणी होणें   कासोट्याचें पाणी घेणें   खाणें ना पिणें, फुकट धिंगाणे   खितपणें-पिणें   घे घोडा पी पाणी   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जरब पिणें   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   जीवा वारा पिणें   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   दारूबद्दल पाणी पिणें, न होय ऋण आणि दुखणें   (धर्माचें) ताक पिणें   धावतें पाणी   नरडीचें रक्त पिणें   नवें पाणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   प्याला पिणें-घेणें   पाऊस पाणी   पाणी   पाणी पाणी करणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पिणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP