Dictionaries | References

देईल तो दाता, न देईल तोहि दाता

दाता पहा. तु०-देएगा उसका भी भला, न देएगा उसका भि भला.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   तो   बाकी न ठेवणें   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   शब्द खालीं पडूं न देणें   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   तो   देई तो दाता, न देई तोहि दाता   दाता   पत्रास _   राखील तो चाखील   साखर खाईल तर ढेकर देईल   हरि हरि आणि कोण देईल पलंगावरी   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP