Dictionaries | References

देईल वाणी तर खाईल प्राणी

देरे वाण्या० पहा.

Related Words

वाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   वाणी जिरवी धन अन्, म्हैस जिरवी कण   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   आपलें आपल्याला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   येतील वांग तर फेडतील पांग   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   ऐश्र्वर्याचा प्राणी   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नीसारखा प्राणी शत्रूमित्र न जाणी   असतां एक प्राणी, बहु कल्पना मनी   असले नसले न गणी, तो एक सुखी प्राणी   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   ईश्वराचा प्राणी   ईश्वरीजीव or प्राणी   एकटा प्राणी   एक्या जातीचे प्राणी, भितच्या बढाईखोरा वाणी   ऐश्र्वर्याचा प्राणी   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करपक्ष्म प्राणी   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   तहान लागल्‍यास मृत प्याला, तो भूक लागल्‍यास विष्‍ठा खाईल   दुःखाचा प्राणी   दुखी प्राणी   दीनवदन-वाणा-वाणी   धीर धरील, तो खीर खाईल   निरिच्छ प्राणी, जग तृण मानी   पक्षी प्राणी   प्राणी   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मूर्खाशीं बोध करतां श्रम होय वाणी   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   वाणी   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   सुखाचा धनी-प्राणी-जीव   सुखाचा प्राणी   सुखाचा प्राणी-जीव   साखर खाईल तर ढेकर देईल   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   हयातीचा दम असला तर   हरि हरि आणि कोण देईल पलंगावरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP