Dictionaries | References

देवावर हात ठेवणें

शपथ घेणें
देवावर हात ठेवून प्रतिज्ञा करणें
देवाची आणि वाहाणें.

Related Words

देवावर हात ठेवणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   निसरगांठ देऊन ठेवणें   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   हात फिरणें   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   मेख ठेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   हात चढणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   दुसर्‍याच्या पागोटयावर नजर ठेवणें   बाकी न ठेवणें   भिकेवर लक्ष ठेवणें   खालीवर दृष्‍टि (नजर) ठेवणें-करणें-पहाणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हातावर हात मारुन पळून जाणें   हात कापून देणें   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   गुंफेंत ठेवणें   बुटें गहाण ठेवणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   मांडे केले, हात झाडले   हात पडणें   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   हात गोड कीं हाट गोड   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   चोरीचे चौदा हात   कटास हात लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP