Dictionaries | References

देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो


देवीचा भक्त देवीकरितां नाच करतो असें दाखवितो पण स्वतः करितां दाणे मागत असतो.

Related Words

देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   भाजींत ढोकळा, अन् पांडया मोकळा   पोटचा गोळा   अन्   पोटचा गोळा-लोळा   प्राण कंठांत गोळा होणें   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   गोळा देणें   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   मोर-मोर नाचतो म्हणून लांडोर नाचते   आर्जवी फुलवितो, तेणें यजमान नाचतो   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   शिवापूर-शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   करतो एक आणि भरतो एक   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   येतां जातां खाई अन् ताटीं बसल्या भूक नाहीं   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   वासरुं होऊन प्यायला अन् गोर्‍हा होऊन उडायला उशीर नाहीं   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   जीव गोळा होणें   नाडी गोळा होणें   मोर-मोर नाचतो म्हणून लांडोर नाचते   हक्काचे दाणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP