Dictionaries | References

देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी


जवळ वस्तु असतां तीबद्दल उगाच आरडाओरडा आटापीटा करणें. स्वभाषा, स्वसस्कृति सोडणार्‍याची काय स्थिति होते तें सांगितलें आहे.

Related Words

water   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   water cell   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   Water Supplier   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   डोळ्यांस पाणी लावणें   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   पाणी जाळणें   water main   water retentivity   water tube boiler   कंठीं प्राण उरणें   माझी जागा म्हणणारास पृथ्वी हासते   सबंध-सबंध गलबतांत माझी अर्धी सुपारी   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   बोरु-बोरुच्या लेखणीचा मान, गरिबाचा घेते प्राण   agent-in-water method   water displacement method   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   water deprivation test   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   surface water drain   water nut   injection water   water absorption   water supply system   hot water cultivation   water table outcrop   toxic water   water lungs   oil in water   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   anomalous expansion of water   water of saturation   water waste preventer   gross duty of water   आडवें पाणी   आपला देश घेणें   आळशाला ऊन पाणी   औषधावांचून खोकला गेला   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हां हां म्हणतां   हां हां म्हणतां करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP