Dictionaries | References

दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं

भीक मागितली असतां ती मिळेलच अशी खात्री नसते. भीक मागण्यासाठींहि दात्याचीं पुष्कळ आर्जवें करावीं लागतात. कोणतीहि गोष्ट श्रम केल्याशिवाय सहजासहजीं प्राप्त होत नाहीं.

Related Words

सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   डीक-ग   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   तिडका देत बसणें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   केव्हां नाहीं केव्हां   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   अपरुपाई-बाई   अहेव लागे रंडकीच्या पायीं, मजसारखी होग बाई   कजाख-ग   कुणब्‍यासारखा दाता नाहीं, कुटल्‍यावांचून-ठोकल्‍याबिगर देत नाहीं   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   खुदा हरामजादेको नाखून न दे      घरांत आली राणी आणि आईला विचारीला कोणी   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   जोगवा   डीक-ग   डोळे पाहात नाहीं, कान ऐकत नाहीं, पाय चालत नाहीं, यावर औषध कोणी देत नाहीं   ढों ग   तिडका देत बसणें   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   पत्रास _   बेचिराख-ग   बजाख or ग   बाई   भुरका-भुरक्यांचून जेवण नाहीं, मुरक्यां वांचून बाई नाहीं   मुबलक-ख-ग   मिरासीचें म्हूण शेत। नाहीं देत पीक उगें   मोबलक-ख-ग   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   शेळीच्या गळयांतील थान धरतां येत नाहीं, दूधहि देत नाहीं   शार्ङ् ‍ ग   सुभक or ग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP