Dictionaries | References

दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही

भीक मागितल्‍याने काही मिळत नाही. आपणास पाहिजे ते स्‍वपराक्रमाने मिळवावें लागते. -टि ३.५८.

Related Words

गरीब गायीच्या पाठीवर कोणीहि थाप मारावी, चावर्‍या कुत्र्याच्या वाटेस कोण जाणार?   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   माळावरची माती कोणीहि उचलावी   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   उडी नाही तर बुडी   गरीबाचा काळ नाही   घरांत नाही लोटा, दिमाख मोठा   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   कधीं नाही कधीं   आंब्याची गरज, आमसुलानें नाही पुरवत   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   गुलाम ठोक्‍याशिवाय वठणीस येत नाही   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   आधींच बाई नाचरी, तिच्या पायी बांधली घागरी   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   ही बाई विंचवाला सुद्धा कामाला लावील   सुभक or ग   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   बाई आल्या पणांत आणि बोवा बसले कोनांत   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   भं ग होणे   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   बकर्‍याच्या आई ! किती काळजी करशील बाई !   मोबलक-ख-ग   दे दान, सुटे गिराण   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   घरावर नाही कौल, रिकामा डौल   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   काम नाहीं काडीचें, फुरसत नाही घडीची   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   अपरुपाई-बाई   अहेव लागे रंडकीच्या पायीं, मजसारखी होग बाई   कजाख-ग   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   खुदा हरामजादेको नाखून न दे      घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   जोगवा   डीक-ग   ढों ग   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   पत्रास _   बेचिराख-ग   बजाख or ग   बाई   भुरका-भुरक्यांचून जेवण नाहीं, मुरक्यां वांचून बाई नाहीं   मुबलक-ख-ग   मोबलक-ख-ग   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   लाघाळ बाई   शार्ङ् ‍ ग   सुभक or ग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP