Dictionaries | References

दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं

भीक मागितल्‍याने काही मिळत नाही. आपणास पाहिजे ते स्‍वपराक्रमाने मिळवावें लागते. -टि ३.५८.

Related Words

मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   डीक-ग   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   भीक शीताक कावळो हांगलो   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   एकीनें घातली सरी, म्हणून दुसरीनें घातली दोरी   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   पीक थीं भीक   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   केव्हां नाहीं केव्हां   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   बेल घालीत फिरणें   अपरुपाई-बाई   अलीकडे नय, पलीकडे वय, म्हणून नाहीं सोय   अहेव लागे रंडकीच्या पायीं, मजसारखी होग बाई   आपला आयला मागूंक, घालगे रांडे भीक   कजाख-ग   का म्हणून   कामापुरता मामा, ताकापुरती आजीबाई-आत्‍या बाई   खुदा हरामजादेको नाखून न दे      घरांत आली राणी आणि आईला विचारीला कोणी   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   घाल गे रांडे ! भीक   जोगवा   डीक-ग   ढों ग   पत्रास _   पीक थीं भीक   बेचिराख-ग   बजाख or ग   बेल घालीत फिरणें   बाई   बोळ घालणें-घालीत बसणें   भुरका-भुरक्यांचून जेवण नाहीं, मुरक्यां वांचून बाई नाहीं   मुबलक-ख-ग   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   मोबलक-ख-ग   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   शार्ङ् ‍ ग   सदा पीक, सदा भीक   सुभक or ग   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP