Dictionaries | References

दे धरणी ठाव

‘दे माय धरणी ठाव’ पहा. ‘दे धरणी ठाव असा प्रकार जाला.’- भाव६७

Related Words

धरणी   ठाव   दे धरणी ठाव   ठाव घेणें   जेविता ठाव टाकणें   काळजानें ठाव सोडणें   ठाव लावणें   ठाव पुसणें-फेडणें   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   फळा तेकीत बीं, धरणी तेकीत उदक   धरणी माय, देठाय   ठाव फेडणें   ठाव सोडणें   उंट बुडतो, आणि शेळी ठाव विचारते   फातोर वडौन ठाव पळायता   इकडे ना तिकडे, ठाव नाही कोणीकडे   हत्ती चालतो आणि कुत्रें भुंकतें-भुंकतात- ‘ हाथी चाल चलत गति अपनी, कुतर भुकत वाकु भुकवा दे । ’   ठाव ना ठिकाण   ठाव देऊं नये कोणाला, वडवानल जाळितो समुद्राला   ठाव ना गांव, लटकेंचि नांव   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   गरीबाच्या मध्यस्‍थीला, उदासीनतेनें ठाव दिला   चारहि ठाव जेवण   ठाव   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   करणी न धरणी, आणि बोलण्याची सुरणी   जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिये तब अन्न न दे (अब दांत दिये का अन्न न दे हैं)   दे दान, सुटे गिराण   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   वलं दे ज   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   दे बाय लोणचें, बोलेने तुझ्या हारचें   आण मण, करूं दे सण   चार ही ठाव   मुक्त-मुक्ताच्या देहीं, अभिमानाला ठाव नाहीं   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   देतां नये ठाव, धरतां नये वाव   ज्‍याचा गांव त्‍याला, ठाव नाहीं हगायला   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   हत्ती बुडतो अन्‍ शेळी ठाव मागते   गुलाबाचा वास, मना दे उल्‍हास   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   आण पायली, करूं दे वायली   अंगीं न लागे चोरीचा ठाव तोंवरी चोर दिसे साव   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   इकडे ना तिकडे, ठाव नाही कोणीकडे   उंट बुडतो, आणि शेळी ठाव विचारते   उठला ठाव देववत नाहीं   काय काढशील उण्या, तर ठाव भर कण्या   काळजानें ठाव सोडणें   कोक्‍या ना ठाव खंच्चो रडुलो?   खडा टाकून ठाव घेणें   खडा टाकून ठाव पाहाणें   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   गरीबाच्या मध्यस्‍थीला, उदासीनतेनें ठाव दिला   चारहि ठाव जेवण   चार ही ठाव   चारही ठाव   चित्तानें-मनानें ठाव सांडणें-सोडणें   ज्‍याचा गांव त्‍याला, ठाव नाहीं हगायला   ज्‍याचा गांव त्‍याला नाहीं ठाव   ज्‍याचा गांव, त्‍याला नाहीं हगायला ठाव   ज्‍याचा गांव त्‍यास बसावयास नाहीं ठाव   जेविता ठाव टाकणें   ठाव   ठाव घेणें   ठाव देऊं नये कोणाला, वडवानल जाळितो समुद्राला   ठाव ना गांव, लटकेंचि नांव   ठाव ना ठिकाण   ठाव पुसणें-फेडणें   ठाव फेडणें   ठाव लागणें   ठाव लावणें   ठाव सोडणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   देतां नये ठाव, धरतां नये वाव   दे माय! धरणी ठाय (ठाव)   धरणी   पत्रास _   फातोर वडौन ठाव पळायता   मुक्त-मुक्ताच्या देहीं, अभिमानाला ठाव नाहीं   वाघाचा कान कां रुईचं पान, कुणाला ठाव?   सगळो माजो गांव, पाय दवरुंक ना ठाव   संत महानुभावः ब्रह्मविद्येचे ठाव   सरणें-ठाव सरणें   सोयर्‍यांनी भरला गांव, जेवायला नाहीं ठाव   हत्ती बुडतो अन्‍ शेळी ठाव मागते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP