Dictionaries | References

दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान

स्वतःला दुसर्‍यांनीं मान द्यावा असें असेल आपण दुसर्‍य़ाला तो दिला पाहिजे. He respects him self who respects others.

Related Words

दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   आज मला, तर उद्या तुला   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   बस-बसोटी-बस-बसोटी उडणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   केव्हां नाहीं केव्हां   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्रपूजेचा मान   आंगठ्याचा मान   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   ऊठग कळी अन् बस माझ्या नळी   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करा दिव्याचा मान   करादिव्याचा मान   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   जो वागे तानमान, तोच या जगी मिळवी मान   दी मान तर घे मान   नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान   पत्रास _   पळ्यांत रे डोळ्यांनूं, आयकात रे कानांनू जिबे पापणी मट्ट बस   बस   बस-बसोटी बसणें   बस-बसोटी-बस-बसोटी उडणें   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मुंबईची वसवस आणि कोणी म्हणेना खालीं बस   मोठा-मोठी मान करणें   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   वचनास मान देणें   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   शरीरावरुन नकळे ज्ञान, उंचीवरुन न कळे मान   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   हनुमंत-मान   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP