Dictionaries | References

दे रे हरी, पलंगावरी (बाजेवरी)

स्वतः परिश्रम न करतां केवळ परमेश्वराच्या कृपेवर किंवा यदृच्छेवर अवलंबून असणारा, आळशी, कर्तबगार नसलेला मनुष्य असें म्हणतो. ‘असेल (माझा) हरि तर देईल खाटल्यावरी’ असाहि पाठ आहे.

Related Words

हरी   दे रे हरी, पलंगावरी (बाजेवरी)   दे धरणी ठाव   रे   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   हरा-रे वारा-रे   लांडगा आला रे लांडगा आला !   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   पळ्यांत रे डोळ्यांनूं, आयकात रे कानांनू जिबे पापणी मट्ट बस   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   भररे पोटा, जा रे दिवसा   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   परभारां-रा-रीं-रें-रे   हत्ती चालतो आणि कुत्रें भुंकतें-भुंकतात- ‘ हाथी चाल चलत गति अपनी, कुतर भुकत वाकु भुकवा दे । ’   खाद हरी व्याध   असेल माझा हरि, तर देईल बाजेवरी-खाअल्यावरी   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   नासलें फळ दुसर्‍या फळा, नासून हरी त्याची कळा   काम न धंदा (आणि) हरी गोविंदा   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   आपुले रे हातीं आपुलें प्राक्‌तन । घडवूं तैसें ध्यान घडतसें॥   गुलाबाचा वास, मना दे उल्‍हास   जेव रे पुता वाटीतु, माका गोड करटींतु   खरोखर-रीं-रे   जाय रे घोड्या, खायरे हरळी   आण पायली, करूं दे वायली   दे बाय लोणचें, बोलेने तुझ्या हारचें   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   आण मण, करूं दे सण   मेलेल्या माणसाची निंदा, न घडो रे ! गोविंदा !   जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिये तब अन्न न दे (अब दांत दिये का अन्न न दे हैं)   दे दान, सुटे गिराण   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   वलं दे ज   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   दिवाळेचे दिवे रे पुता   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   जंववरि रे तंववरि मैत्रत्‍व संवाद। जंववरि अर्थेसी संबंध पाहिला नाहीं बाप।   कां रे बोक्‍या येरझारी, भाग्‍य आलें आमुच्या घरीं   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   खरोखर-रीं-रे   जवाहिरी-हरी   पत्रास _   परभारां-रा-रीं-रें-रे   रे   हरा-रे वारा-रे   हरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP