Dictionaries | References

दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय

व्यर्थ गप्पा
फुकाच्या बाता. देणें पहा. ( गु.) लपोडसंख लाख ! तोके सवा लाख !

Related Words

दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आज मला, तर उद्या तुला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   तीन पैशाची झटापटी, लाख रुपयांची मलमपट्‌टी   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   (दोन) पाटया टाकणें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   लाख-लाखपंचोत्र्या   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घे म्‍हणून असप   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP