Dictionaries | References

दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण

मनुष्याला अंगीं चांगले गुण, कौशल्य, बुद्धि असली तरी अनुकूल काल आल्याशिवाय तिचा उपयोग होत नाहीं.

Related Words

दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   घटकेचा गुण   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   नऊ गुण   घटकेचा गुण   सहा गुण   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   आपले गुण पाघळणें   गुण करणें   गुण काढणें   ती गुण   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   गुण दाखविणें   गुण सोडणें   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   काव पोरी ऊन, मिळाल्‍याचे गुण   गुण उधळणे   गुण गेला पण वाण राहिला   गुण घेणें-देणें   गुण पडचो जाल्‍यार भाजये पानान पडता   गुण शिकविणें   गुण हे वयावर नसतात   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   घडीघटकेचा गुण   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जेथे गुण तेथें आदर   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   टंगळमंगळ भाव त्‍याला अमळ अमळ गुण   ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   तये वेळेचा तो गुण   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   द्रव्य अधिक मानतात ते गुण कमी जाणतात   धारजिण गुण   न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   पाटलाची सून अन्‌ बटकीचा गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   लागता गुण   वेळेचा गुण   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   सोन्याचा गुण सवागीला   अखेरी मारल्याशिवाय खेळ पुरा होत नाहीं   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   आपले गुण पाघळणें   ईश्र्वर असे साही, तर दुःख होत नाहीं   ईश्र्वराचे भय, हाच ज्ञानाचा उदय   उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही   उदय   उपजत गुण   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   काव पोरी ऊन, मिळाल्‍याचे गुण   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   खडतर दैव   गुण   गुण उधळणे   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण करणें   गुण काढणें   गुण गेला पण वाण राहिला   गुण घेणें   गुण घेणें-देणें   गुण दाखविणें   गुण पडचो जाल्‍यार भाजये पानान पडता   गुण शिकविणें   गुण सोडणें   गुण हे वयावर नसतात   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   गर्भाचा नी मेघाचा भाकीत होत नाही   घटकेचा गुण   घडीघटकेचा गुण   घडीच्वा प्रहर होत नाहीं   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   घोड्यास आणि गाढवास बरोबरी (होत) नाहीं   चवीचा कधीच चिवडा होत नाहीं   चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   चार होत होणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जेथे गुण तेथें आदर   जानवें घातल्‍यानें ब्राह्मण होत नाहीं   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.