Dictionaries | References

दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा


वाघ मेंढयाच्या खेळांत वाघ म्हणतोः-दोन तोबे खाईन पण एक मेंढी नेईन. फायद्यासाठी शिक्षा सोसण्याची तयारी.

Related Words

एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   हुरळणें-हुरावणें-हुरळली-हुरावली मेंढी, लागली लांडग्याच्या मागें   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एक तोंड करणें   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   (दोन) पाटया टाकणें   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   बाप मरेगे जब (और) बैल बाटेंगे   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपनी और निभाय, वांकी वही जाने   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   घोडेपर हौदा, और हत्तीपर जीन। जान बचानेके लिये पळे वॉरन हेस्‍िग्‍स   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   बगलमें कोंबडा, और गांवमें दंडोरा   पानी पिना छानके, और गुरुअ करना जानके   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   आप लिखिये और खुदा बाचे   नसबिकी चाल, और सैतानका खेल, मगरेवकी जालम पकड गये शेर   सोनेका निवाला खिलाना, और शेरके नजरोसें देखना   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   भूत आणि भीति एक गांवची   एकूण एक   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   शाहण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP