Dictionaries | References

दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला


जो मनुष्य एकाच वेली दोन बायका करतो त्यास मुळींच सुख मिळत नाहीं तु०
बायको दुसरी फजिती तिसरी.

Related Words

घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   चूल आणि मूल   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   ऊन पाण्यास चवी नाही   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   उद्योगानें सुख, रिकामपणीं दुःख   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सोनें आणि परिमळे   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   इच्छा काय आणि झाले काय   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   दिवसां भागला आणि रात्रीं निजला   भेटीला आला आणि वेठीला नेला   मुढा-मुढा माकोजी आणि नकटा टिकोजी   माप आणि महापाप   हिंव-हिंव भरलें चंद्राला आणि ताप भरला सूर्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP