Dictionaries | References

द्रव्य अधिक मानतात ते गुण कमी जाणतात

जे संपत्तीसच केवळ महत्त्व देतात, त्यांच्या हातून गुणांचे चीज होत नाही.

Related Words

द्रव्य अधिक मानतात ते गुण कमी जाणतात   अधिक   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   गुण उधळणे   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   धनिकाहून अधिक मान्य, विद्वज्जन   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   ती गेली पण ते गेले नाहींत   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   आपलीं पापें आणि कर्ज, मनीं अधिक समज   जिसका राम धनी, उसको क्‍या कमी   द्रव्य आणि समाधान अंगाला कांती आणितात   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   उपजत गुण   गुरूपेक्षां चेला अधिक   घटकेचा गुण   जो श्रमी, त्‍याला काय कमी   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   देवापेक्षां गुरवाची प्रतिष्ठा अधिक   धनि नाशिल्लॅं बदिक, हातभर अधिक   धारजिण गुण   पत्रास _   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   मागत्याला दोन घरें अधिक   रुपापेक्षां रुपयाकडे लक्ष्य अधिक   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   सौभाग्य द्रव्य   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.