Dictionaries | References

धनी धजला, नौकर जागला, पैशाला पूर आला

जर मालकानें धाडसानें व्यवहार केला, नोकचाकर इमानानें वागले तर पुष्कळ लाभ झाल्याशिवाय राहात नाहीं.

Related Words

आला   नौकर   लांडगा आला रे लांडगा आला !   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   धनी नाशिल्लयें बदिक   धनी बोलतो आणि नोकर री ओढतो   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   आला भेटीला, धरला वेठीला   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   गरीब गर्वी, लोभी धनी, पाहतां दुःख वाटे मनीं   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   धनी दिलगीर, चोट्टे खुशाल   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   काढाओढ्याचा धनी   अपयशाचा धनी   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   निष्काळजी मनुष्याचा नौकर उद्धट असतो   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   जिसका राम धनी, उसको क्‍या कमी   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   आला-ली-लें गेला-भला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   घरचा धनी येईना व दारचा पाहुणा उठेना   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP