Dictionaries | References

धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)

[डहाळी=झाडाची फांदी
थोडाफार तरी आश्रय.] ज्‍यास काहीहि आश्रय नाही त्‍यास वरीलप्रमाणें काहीहि नाही या अर्थी असे म्‍हणतात. (निराश्रित स्‍त्री, माणूस इ. बद्दल वापरतात.)

Related Words

अंगीं नसणें   गंध नसणें   कानीमनीं नसणें   वार्ता-वार्ता नसणें   सावली   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   प्रकृतीला माहीत नसणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   अभाळाची सावली   जीव ठिकाणी नसणें   स्वप्नात ठाऊक नसणें   काळीज ठिकाणी नसणें   राम-राम नसणें   पायां पैस नसणें   मरायला फुरसत नसणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   जमिनीवर पाय नसणें   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   सावली येणें   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   विलासाचें पोतें, अन् सव्वाहात रितें   अन्   नात्याला नाहीं पारा, बसायला नाहीं थारा   पटपट सावली   सावली पायांखालीं येणें-असणें   पोटीं संतान नसणें   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   अष्टांगीं नसणें   (एखाद्याच्या) नखीं दोष नसणें   निंबू तोंडावर ठरत नसणें   शष्पाची सर नसणें   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   अंगीची सावली करणें   अंगीं नसणें   अभाळाची सावली   अष्टांगीं नसणें   आगीदुगींत नसणें   कानीमनीं नसणें   काम नसणें   काळीज ठिकाणी नसणें   कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नसणें   गांडीला घाम नसणें   गांवी नसणें   चिटपाखरूं नसणें   जमिनीवर पाय नसणें   जिभेस हाड नसणें   जीव ठिकाणी नसणें   जीव सुचिंत नसणें   ठेंगा नसणें   डोकें ठिकाणावर नसणें   डोळ्यांत पाणी नसणें   त नसणें   दुपारची सावली   द्वैतभाव नसणें   देव देव्हार्‍यांत नसणें   दांतावर मारायला देखील पैसा नसणें   दांतावर मांस नसणें   नसणें   नाकींपाडीं नसणें   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   निंबू तोंडावर ठरत नसणें   पटपट सावली   प्रकृतीला माहीत नसणें   पायां पैस नसणें   पोटीं संतान नसणें   फुटका-फुटका मणि-कवडी-फोड नसणें   बारा वर्षै रामायण ऐकून रामाची सीता कोण हें माहीत नसणें   बियाणें-बियाण्यास नसणें   बोलण्यांत बोलणें नसणें   भानावर नसणें   या-या कानाचा त्या कानाला पत्ता नसणें   राम-राम नसणें   विधिनिषेध नसणें   शष्पाची सर नसणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   स्वप्न-स्वप्न नसणें   स्वप्नात ठाऊक नसणें   स्वप्नीं नसणें   सावली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP