Dictionaries | References

धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती


जे धैर्याने श्रम करतात ते डोंगराहि उलटून टाकूं शकतात. धैर्याने मोठमोठीं कामें होऊ शकतात.

Related Words

धैर्य   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   धैर्य आणि थोरपण, हीं नाहींत भिन्न   हात धरुन काढून लावणें   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   श्रम मागून घेणें   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   ती गेली पण ते गेले नाहींत   पाय धरुन ओढणें   हात धरुन जाणें   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   कोरडे श्रम   मुतणें-उभ्यानें-फेर धरुन मुतणें   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   पुरुष पळे ते लाठाः विरमला तो विरळाः   यत्नें आस्था धरुन, रिती घेई प्रपादून   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   सरले श्रम सुखाचे   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   यःपलाय (ते) स जीवति   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आज करणें ते उद्यावर न टाकणें   डोळ्यांचे ते खरें, कानाचें तें खोटें   जे खाय ते सवाद जाणे   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   इच्छी परा ते येई घरा   उद्योग करिती ते थोरी मिळविती   बुधे वलावी बेटी ते कदी न आपने भेटी   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   आले वेडसर पाहुणे। ते तों जगाचे मेहुणे॥   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   पचेल ते खावें, रुचेल तें बोलावें आणि शोभेल तें ल्यावें   आपलें ते बापडें, दुसर्‍याचें तें कातडें (कारटें)   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   जे मनीं वसेः ते बोलतां होये अनायासें   गाढवापुढे वाचली इसापनीति, ते म्‍हणतें मला पाय किती?   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   अविचारें ओझें घेणें, शांतपणें ते साहणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP