Dictionaries | References

नक्कारखानेमें तूती की आवाज

नगार्‍याची घाई तेथें टिमकीचें काई, पहा. -केसरी २
४१.

Related Words

आवाज   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   अही खाऊं की मही खाऊं करणें   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   आपल्या खालचें घोडें गेलें, मग त्यावर महार बसो की मांग बसो   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   आंतला आवाज   जीव की प्राण   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   घर भले की आपण भला   पोकळ वांशांचा आवाज मोठा   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   केतकीचें पानबाई की की   भांडयास भांडें लागलें कीं आवाज व्हावयाचा   आगरावर जा की डोंगरावर जा, पळसाला पानें तीनच   अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः   विश्र्वास की खूणगांठ   आई गोड की खाई गोड   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   अशी कोण भोळी की, दुसर्‍याचे नवर्‍याकरितां स्वतःच्या बांगड्या पिचवील?   पर की आस, सदा निरास   ऊठ की पळ बाहेर   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   खाटक-की-खाटीक   शून्यमस्तक or की   आवड असली की सवड आपोआप होते   घातक or की   लेजे दान की दीजे प्राण   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP