Dictionaries | References

नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?

(गो.) नऊ इसम जोडयांतून पाणी प्याले, मग दहावा एकटाच कुठून सोंवळा राहाणार? दुष्कृत्य करणार्‍या माणसांच्या सहवासाला असलेला सज्जन मनुष्यहि त्याच्या सारखाच समजला जातो अशा अर्थानें.

Related Words

जाण   कसा   कसा काय   उदक घेणें   कसा तरी   उदक सोडणें-देणें   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   अधिकार - अधिकाराचें उदक सोडणें   मनीं जाण होणें   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   फळा तेकीत बीं, धरणी तेकीत उदक   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   उदक सोडणे   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   राखेचे डोहाळे, मुलगा राजबींडा कसा निपजेल   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   शिसरी-शिसरी दोळयांतुले उदक, फालसाक भुलताती लोक   उदक धुता सगल्याक, उदकाक कोण धुतलो?   नव नवती   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   शिंप्याचा कसा-खिसा आणि दळणारणीचा पसा   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   पैसा कसा मोडूं, मला येतें रडूं   पानवेली निमतान म्हस्का उदक (पट्टा)   बारा बांदांचे उदक पिला   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   पानवेलीच्या धर्मान म्हस्काक उदक   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते   तापल्‍या तव्यार उदक घालें, हुस्‍स जालें   पावळ्या उदक पाक्यारि चण्णा   बडी कातरुन कुडके करुं येत, उदक कातरुन कुडके करुं येत?   कट्टेंतलें उदक मुयेक समुद्र   बुध भेसा आणि नव नेसा   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   तेला अंगार उदक   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   उदकांतली मांडकी उदक पियेल्याबगर रावता? उदकांतुलो मांडुकू उद्दाक पीनास्ताना राबना   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अपह् ‍ नव   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   उदक घेणें   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   तेला अंगार उदक   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   नव   नेस बया नव, मला बदग्याची (फाटक्यांची) संवय   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   फळा तेकीत बीं, धरणी तेकीत उदक   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP