Dictionaries | References

नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें

नांवागांवाची माहिते नसणें
कुल, शील,परंपरा इ. माहीत नसणें.

Related Words

अंगीं नसणें   गंध नसणें   आगी दुगींत नसणें   कानीमनीं नसणें   नांवग्रहण (निशाण) ठाऊक नसणें   वार्ता-वार्ता नसणें   द्वैतभाव नसणें   नाकींपाडीं नसणें   अंतर्यामीची खूण अंतर्यामास ठाऊक   प्रकृतीला माहीत नसणें   विधिनिषेध नसणें   जीव सुचिंत नसणें   स्वप्नात ठाऊक नसणें   पाट नसणें   दांतावर मांस नसणें   जीव ठिकाणी नसणें   काळीज ठिकाणी नसणें   जिभेस हाड नसणें   मरायला फुरसत नसणें   पायां पैस नसणें   राम-राम नसणें   त नसणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   रीघ नसणें   जमिनीवर पाय नसणें   जिभेला-स आडवा-वेढा नसणें   जिवांत जीव नसणें   ठाऊक   ऐकून ठाऊक   शिवणें-शिवावयाचें नसणें   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   उभे नसणें-घेणें-लावणें-लावून येणें   या-या कानाचा त्या कानाला पत्ता नसणें   दांतावर मारायला देखील पैसा नसणें   तिरंगी निशाण   निशाण पकड   चोराची पावलें-वाट चोराला माहीत-ठाऊक   अळवाची खाज अळवास ठाऊक   निशाण पोंचविणें   पोटाची दुखी पोटास ठाऊक   दया नाहीं ठाऊक, त्याला म्हणावें खाटीक   आपल्या अळवाची खाज आपणांस ठाऊक   मान कांटयावर नसणें   फुटका-फुटका मणि-कवडी-फोड नसणें   अष्टांगीं नसणें   (एखाद्याच्या) नखीं दोष नसणें   निंबू तोंडावर ठरत नसणें   पोटीं संतान नसणें   आगीदुगींत नसणें   शष्पाची सर नसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP