Dictionaries | References

नाना मताचें बंड। लोकीं चाले अखंड॥

जगामध्यें अनेक मतांचे लोक असणारच.
राम.

Related Words

नाना   बंड   अखंड   नाना मताचें बंड। लोकीं चाले अखंड॥   अखंड सौभाग्यवती   दरिद्री चाले दर्याकू (दर्यावकू), दरिद्र (करम   बंड झालें मुलखीं, राजाला भरली धडकी   नानांत नाना फडणीस नाना, इतर नाना करिती तनाना   नाना फडणीस   अखंड सुवासिनी गांवचा उंबरा पुजते   नाना फडणीस काय, वेंकतनरसी काय, दोन्ही सारखीच?   बंड-बंडफरोशी   नाना प्रकार करणें   चाबूक खंबिरा, तर तेजी चाले झरारा   बसणारा असल खरमरीत, तर तेजी चाले झरझरीत   ज्‍याच्या घरी दाणा, त्‍याचे नांव नाना   पुढें चाले घमंडी, मागें चाले वितंडी   कोष्‍ट्याच्या काखेंत दीड ताणा, कोष्‍टी चाले उताणा   पुढें कोण चाले तुळजाभवानी, मागें कोण चाले आई गैबिनी   स्त्रीचरित्रें देव नेणतीः ऐसी लोकीं वदंती   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा। ज्याचा तिन्ही लोकीं झेंडा॥   आपले मन जिंकी, तो धन्य म्हणावा लोकीं   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   चंदनापरि झिजावें, उपकार लोकीं करावे   खाना पीना भरना पेट, चमडी जाने नाना शंकरशेट   नाना पुता करणें   ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   मिळालेली उत्तम कीर्ति, सदां लोकीं प्रकाशती   स्वर्गलोकीं वैतरणी आणि मृत्यु लोकीं कुलकर्णी   ब्राम्हण झाला जरी भ्रष्ट । तरी तो तिन्ही लोकीं श्रेष्ट ॥   खरा धंदा करी, चाले वारशापरी   दुर्गुणी लपून चाले, सद‍गुणाचा डौल घाली   तट्‌टु माझा रतनघोस, मागें सरे-चाले कोस कोस   असे त्‍याचे दैवाचे ताले कीं, कुत्र्यावर नौबत चाले   बोले तैसा चाले ।   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   तट्टू माझा रतनघोस, मागें चाले कोसकोस   जोंवरी सूर्यचंद्राची फेरी, तोंवरी कर्म चाले व्यवहारीं   वेश्येची काडीमोड, रोज चाले घडामोड   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   शृंगारलेला हत्ती रिकामाच चाले   प्रेमाच्या बाजारीं, नित्य चाले येरझारी   कुंभारणीची सून तुरतुर चाले आणि उकिरडा घोळे   हातपाय लुले तोंड चुरचुरा चाले-चणचणां बोले   अशी कर नक्कल की त्यांत न चाले कुणाची अक्कल   कुत्रीं भुंकभुंक भुकतीं, डौलानें चाले हत्ती   राव गेले रंक आले, धरित्रीची कहाणी तीच चाले   नवतीची गरव्हार उताणी चाले   कुंभाराची सून तुरतुर चाले आणि उकिरडा धोळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP