Dictionaries | References

नाल्ला राग कोयतेकडेन्‌ धन्ना

(गो.) नारळाचा राग कोयत्यापुढें टिकूं शकत नाहीं. प्रत्येकाचें कांहींना कांहींतरी मर्मस्थान असतेंच. केवढाहि उन्मत्त मनुष्य असो. तिथें पोंचला कीं तो नांगी टाकतोच.

Related Words

राग   राग गिळणें   पाहुण्याला पाहुण्याचा राग, नि घर धन्यास दोघांचा राग   राग-राग करणें   नाकावर राग असणें   नाल्ला राग कोयतेकडेन्‌ धन्ना   तरुणपणीं राग येतो इतका वृद्धपणी नसतो, चाळवून आला असतां नाही होत कमता   राग मनुष्याचा शत्रु आहे   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   राग द्वेष नाहीं मना, तो महानुभाव म्हणा   राग खाई आपणास, संतोष खाई दुसर्‍यास   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   रिकामा गडी भागला आणि ज्याचें नाहीं काम केलें त्याला राग आला   राग आणि मांग सारखाच   पडल्ल्या दुःख ना, हांसता ताजो राग येता   षड् राग   सहा राग   डोक्‍यांत राग घालणें   नाल्ला राग फातराकडेन धटना   कोणा एकांतीं छेडणें, पोटीं राग न ठेवणें   नाकावर राग   अति राग (गा) भीक माग (गा) त्याहून राग (गा) देशत्याग (गा)   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   राग मारी आपल्याक, संतोष मारी दुसर्‍याक   फुकट राग, भीक माग   रोडका-रोडका पण राग फार   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   राग षट्कासी त्यागीः तोची ईश्वराचा लागीः   राग नाकावर येऊन बसणें   चांगला उपदेश मान्य होतो, मूर्खास त्‍याचा राग येतो   तांत बाजे, और राग बुझे   खरें बोलावें तर बापाला राग येतो   राग दुःखाचें मूळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP