Dictionaries | References

निर्लज्जः सदा सुखी

निर्लज्ज मनुष्यास कोणत्याहि गोष्टीबद्दल कांहीं वाटत नसल्यामुळें त्यास कधीं वाईट वाटतच नाहीं व त्यामुळें तो करील त्यांत त्यास आनंदच वाटतो. तु०-धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च। आहारे व्यवहाराचे त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् ॥
सुर. १५९.२७५.

Related Words

सदा   निर्लज्जः सदा सुखी   घरचा सुखी   आपण सुखी जाल्यार जग सुखी   हंसतमुखी सदा सुखी   घरचा यजमान सुखी तर सर्व घर सुखी   स्वाभावानें जो चांगला सदा सुख असे त्याला   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   सासरा-सासरा सुखी, जांवई दुःखी   आपकाया दुःखी, परकाया सुखी   आप सुखी तर जग सुखी   सुखी   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   आली हिंमत, सदा मुफलस   एकभुकी सदा सुखी   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   अन्नदाता सुखी भव   खाऊन पिऊन सुखी   राजाराणी सुखी, गांवाला धकाबुकी   आशाभंगे होतो दुःखी, आशा पुरतां बहु सुखी   भुकी तो सदा सुखी   मूर्खाचा दास, सदा उदास   वार्‍यावर ज्याचें पान, त्याचा सदा अपमान   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   मनामाजीं सुखी दुःखी, त्याचें चिन्ह जाणा मुखीं   मान सुखी   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   आप काया दुःखी, पर काया सुखी   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   हंसता पुरुष रडती रांड अंतरी असती सदा द्वाड   जो करी सदा धंदा, त्‍याचा लाभ असे बंदा   एक दिस मेल्यार कोणी तरी रडतलो, सदा मेल्यावर कोण रडतां?   रडती बायको व हांसता पुरुष, यांची करावी सदा सांड   कामापुरता मामा आणि घरी सदा रिकामा   आपले सत्यानें, सदा भिऊन वागणें   पर आस, सदा निरास   कायदे सदा फिरती, आजचे उद्यां नसती   पर की आस, सदा निरास   आळशी आणि दिवाळखोर, त्यांचे सदा रडकें (रडे) पोर   कारटे पोरटे, सदा चोरटे   संपत-संपत भारीः सदा लोकांच्या दारीं   सदा असावें महाराष्ट्रीं, गंगातीरीं   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   अति उदार तो सदा नादार   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   सात लुगडीं सदा उघडी   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP