Dictionaries | References

नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो

इकडे मजूरवर्ग एकसारखा राबतो तर तिकडे मालकवर्ग पैसे सांचवीत राहतो.?

Related Words

व्याली आणि चाटावयास विसरली   उचललेले काम   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   पैसे काढणें   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   नाजूक काम   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   किरकोळ काम   अटींचें काम   आपना वही जो आपने काम आवे   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP