Dictionaries | References

न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर

बाह्यरुपावर भुलून जाऊं नये, गुणांकडे लक्ष्य द्यावें.

Related Words

न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   घटकेचा गुण   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   गुण घेणें-देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   ती गुण   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   आधीं संताप, मागून पश्र्चात्ताप   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   गटकन्-कर-दिनी-दिशी   झण-कन्-कर-दिशी-दिनी   ढब्ब-कन-कर-दिशी-दिनी   सटकन्-कर-दिनी-दिशी   सुळकण-कन-कर-दिनी-दिशी   अप्रत्यक्ष-अपरोक्ष कर   असतां तारुण्याचा भर, काळव्यय उत्तम कर   आधीं   आधीं आपलें घर भरावें, मग पाहिजे तेथे जावें   उपजत गुण   उभ्यानें यावें, ओणव्यानें जावें   उशीर लावूं नये कधीं, धर्म करावा आधीं   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   गबकन-कर   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   घटकेचा गुण   जपण-णी-णूक-कर   जळत भाकर खावी, पळत हाटांत जावें   झुर-कण-कन-कर   झुर-कण-कन्-कर   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पत्रास _   पदरचेंख खावें व चौघांत जावें   पदरचें द्यावें तेव्हां चौघांत जावें   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   बोडक्यांचे गांवांत बोडक्यानें जावें   भांडणांत बोललेलें अन् दुष्काळांत खाल्लेलें विसरुन जावें   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   लग्न करणार कधीं तर बायको आण आधीं   लुट-कण-कन-कर   लुड-कण-कन-कर   वेळेचा गुण   श्रवण   श्रवण II.   श्रवण III.   श्रवण IV.   श्रवण V.   श्रवणाचें श्रवण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   सोनोरी-सोनोरी जावें कीं नानोरी जावें   हककर, हलालकर, दिनमे सोबार कर   होळीची कर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.