Dictionaries | References

पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला

कोल्हाला मळांत ऊंस वगैरे खातांना पकडलें तरी पुन्हां तो त्या मळ्यांत आल्याशिवाय राहात नाहीं. एक वेळ अन्याय मार्गी पडून लाभ झाला तर पुनः तोच मार्त्ग धरुन जाऊं नये. पण मनुष्यास संवय लागले म्हणजे अद्दल घडूनहि ती सुटत नाहीं. वास्तविक येथें पकडला हा शब्द चुकीचा आहे पडकला आहे पाहिजे. तशी म्हण आहे ती पहा. पडकणें=संवकणें.

Related Words

कोल्हा   कोल्‍हा-ल्‍हें   सखाहि गेला न्‍ टकाहि गेला   बापापरी बाप गेला, शंख वाजवितां हात गेला   पाद गेला, बोचा आवळला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   पळ गेला कोकणां (त), तीन पानें चुकेना (त)   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   ज्‍या मुखीं स्‍तुति, त्‍याच मुखीं निंदा   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   पोटशूळ गेला, कपाळशूळ उठला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   त्याच पावलीं   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   हत्ती गेला शेंपूट उरलें   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   सुंठीवांचून खोकला गेला   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   लाजू लाजू मेली, त्याच गांवीं गेली   पक्ष्यांत कावळा जनावरांत कोल्हा   राईचा भाव रात्रीं गेला   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   जो आईला आंचवला, त्‍याचा जन्म फुकट गेला   अहेवेचा मेला, खेळायला गेला   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   औषधावांचून खोकला गेला   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   सर्प गेला घसरण राहिली   आला-ली-लें गेला-भला   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   गेला बाजार तरी   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   उपकार केला आणि वार्‍यानें गेला   उपकार केला, वायां गेला   औषधावांचून खोकला गेला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   काडीआड गेला, तो पर्वताआड गेला   कोल्हा   गेला   चाव केला, डोळा गेला   जो आईला आंचवला, त्‍याचा जन्म फुकट गेला   डाव डाव कचक्‍या, कुमारी लचक्‍या, आमचा डावक्‍या कोठे गेला   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हातही गेला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   बापापरी बाप गेला, शंख वाजवितां हात गेला   रडरड रडला आणि शेवटीं झोंपी गेला   राईचा भाव रात्रीं गेला   रोहिणीनें गाळलें अंडें, मृगानें झाडली पाठ, तर पाऊस गेला दिवस तीनशें साठ   वारा आला पाऊस गेला   साटा-साटा झाला, पण काटा नाहीं गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP