Dictionaries | References

पकडला रोही, त्याच राना जाई

(व.) संवय लागली म्हणजे तीच तीच गोष्ट पुन्हां करावीशी वाटते. पकडला कोल्हा० पहा.

Related Words

पकडला रोही, त्याच राना जाई   रोही   मरण ज्याठायीं, चालून जाई आपल्या पायीं   पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला   जाई   ज्‍या गांवच्या बोरी, त्‍याच गांवच्या बाभळी   मुंगीचीया घरा कोण जाई मूळ।   ज्‍या मुखीं स्‍तुति, त्‍याच मुखीं निंदा   त्याच पावलीं   एक काम एके वेळीं, दोन्ही नाहीं त्याच काळीं   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   देई घेई ती आईबाई, न देई ती मसणांत जाई   येरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबल्या   अरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबलल्या   वरुन वरुन नटून जाई आणि काळीज बोका खाऊन जाई   पकडला तर चोर, नाहीं तर बादशहाहून थोर   तान्हें गेलें राना, घोड्याला आला पान्हा   तान्हें गेलें राना, पारठें लाविलें थाना   लाजू लाजू मेली, त्याच गांवीं गेली   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   सर्व घरीं त्याच परी, न सांगे तीच बरी   ज गांवच्या बोरी, त्‍याच गांवच्या बाभळी   चार जणांची आई, बाजेवर जीव जाई   शिमगा गेला-जाई आणि कवित्व राहिलें-राही   कुळवाडी भाई, वांकडा तिकडा जाई   ज्‍या जमिनीच्या मालकीचा पत्ता नाही, ती सरकारच्या घरांत जाई   कामाची घाई, हळू हळू जाई   आई गाते अंगाई, मूल झोपी जाई   दमडी ठेवतां संभाळून, रुपया जाई खर्चून   चतुर करणी चवाठ्या जाई, पैशाविना पेढे खाई   रडत जाई तो मेल्याची खबर आणी   निरपण खाई तें मोठें होई, मळ्यांत जाई तें केळें खाई   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   नगार्‍यापुढें टिमकीचें काय जाई   सगळें घेतां अर्धे जाई   ज्‍याचें मरण ज्‍या ठायीं, तेथें जाई आपले पायीं   धनगरभाई,दोन-सव्वा प्रहर दिवस येई, तेव्हां खोडीचें वेड जाई   कीड मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   सावत्र-सावत्र आई, विषय जाई   निखरुन शिकरुन खाई, आणि आजोळा जाई   मुंगीचीया घरा कोण जाई मूळ।   अरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबलल्या   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   देई घेई ती आईबाई, न देई ती मसणांत जाई   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   मरण ज्याठायीं, चालून जाई आपल्या पायीं   येरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबल्या   पकडला रोही, त्याच राना जाई   आई गाते अंगाई, मूल झोपी जाई   अरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबलल्या   आई गाते अंगाई, मूल झोपी जाई   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   कुळवाडी भाई, वांकडा तिकडा जाई   कामाची घाई, हळू हळू जाई   कीड मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   चतुर करणी चवाठ्या जाई, पैशाविना पेढे खाई   चार जणांची आई, बाजेवर जीव जाई   ज्‍याचें मरण ज्‍या ठायीं, तेथें जाई आपले पायीं   ज्‍या जमिनीच्या मालकीचा पत्ता नाही, ती सरकारच्या घरांत जाई   जाई   देई घेई ती आईबाई, न देई ती मसणांत जाई   दमडी ठेवतां संभाळून, रुपया जाई खर्चून   धनगरभाई,दोन-सव्वा प्रहर दिवस येई, तेव्हां खोडीचें वेड जाई   नगार्‍यापुढें टिमकीचें काय जाई   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   निखरुन शिकरुन खाई, आणि आजोळा जाई   निरपण खाई तें मोठें होई, मळ्यांत जाई तें केळें खाई   मुंगीचीया घरा कोण जाई मूळ।   मरण ज्याठायीं, चालून जाई आपल्या पायीं   येरे माझ्या मागल्या, पाप न जाई बोंबल्या   रडत जाई तो मेल्याची खबर आणी   रोही   वरुन वरुन नटून जाई आणि काळीज बोका खाऊन जाई   शिमगा गेला-जाई आणि कवित्व राहिलें-राही   सगळें घेतां अर्धे जाई   सावत्र-सावत्र आई, विषय जाई   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP