Dictionaries | References

पक्कान्नाच घांस, त्याला विघ्नांची रास

चांगली चांगलीं पक्कान्नें मिळण्याच्या कामीं नेहमीं अनेक अडचणी मार्गांत असतात. जो मनुष्य सुखाचा उपभोग घेत असतो त्याला प्रथम पुष्कळ कष्ट करावे लागतात. सुखाचा लाभ सहज होत नाहीं.

Related Words

रास   घांस   खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   शेतकर्‍याची उसणवारी, त्याला ठार मारी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   असेल अंगावर मांस, तोंवर घेतील घांस-वास   लहान तोंडीं मोठा घांस   रास-रास मांडणें   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   रास   दांड्या रास   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   ज्‍याचें त्‍याला, खटपट आम्‍हांला   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   हूं तर भांडीं घांस तूं   ज्‍याचें घर त्‍याला किल्‍ल्‍यासारखें   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण-उठिंगण पाहिजे-लागतें   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   आंब्याला मोहर दाटला, नशीबानें येती फळें त्याला   उभी रास   उस्ताद बैठे पास, काम आवे रास   एलिफंट घांस   गुणाची खाण-खाणी-रास   घांस   चांगले करी त्‍याला कोण बोल   ज्‍याची कळकळ त्‍याला   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   दांड्या रास   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   पहिली रास, दुसरें आकण, तिसरें निकण, चौघा मणि, त्यास बलुता धणी   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   रास   रास-रास मांडणें   लसूण घांस   शेंडीची आणि शेटांची रास एकच   स्वाभावानें जो चांगला सदा सुख असे त्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP