Dictionaries | References

पक्का माल

 पु. संस्कार घडुन उपयोगावस्थेप्रत पोंहोचलेंली वस्तु ; कच्चया मालावर योग्य क्रिया करून बनविलेली वस्तु .

Related Words

माल   नंबरी माल   बैतल माल   बैतन-बैतन मावाशी-माल   (कोणी एक माल) सई करणें-म्हणणें   मालके माल   तयार माल   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   माल के माल   ढिला माल   पक्का   मालचा माल   चोरी होऊन माल जातो, त्‍याहून मेजवानींत जास्‍त खपतो   मालाचा पैसा आणि पैशाचा माल   पक्का माल   पडे झडे, माल वाढे   आपापाचा माल गपापा   चोरीचा माल घेतो तोहि चोरच   माल खाय गधडी, मार खाय लोधडी   उंटावर माल खेचणारा अरब   माल-माल खाणें   भाऊ सख्खा आणि दावा पक्का   माल चोख, पैसा रोख   पापीका माल, खाय चंडाल   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   उपभोग घेता त्याचा माल, संपादन करी तो धनपाल   जसा माल, तसे मोल   हपाप-हपापाचा माल गपापा   माल वथरणें   आयतमार (माल) आणि खायला तयार   हपापाचा माल गपापा   होता माल   मखमल-माल   चांगला माल लौकर खपतो   कुबेराचा माल कुबेराला, काय व्हावा मनुष्‍याला   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   चोरीचा माल   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   हरामाचा माल जिरत नाहीं   मराठया म्हणींचा माल, शहाण्यानें घ्यावा खुशाल   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बुधलाभर तुप खाऊन बुधल्याचा माल नाहीं   अपापाचा माल गपापां   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   अंगावर पडतां माल सोडबी स्याचें सुद्दल   माल त्याचे हाल, चोरटे खुशाल   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल-झ्यात है   अपाप - अपापाचा माल गपापा (जायचाच)   जो माल खपतो तो पिकतो   कच्चा माल   कवडीचा माल   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   चोरीचा माल   ढिला माल   तयार माल   नंबरी माल   पक्का   बैतन-बैतन मावाशी-माल   बुधलीभर तूप खावून बुधलीचा माल नाहीं   भाऊ सख्खा आणि दावा पक्का   मखमल-माल   माल के माल   मालचा माल   हळहळ-हळहळीचा-हळखळीचा माल   होता माल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP