Dictionaries | References

पक्षी प्राणी

निराधार, निराश्रित मनुष्य.

Related Words

दुखी प्राणी   एक असतां हातीं पक्षी, झाडीं दोहोंचा लाभ लक्षी   पक्षी पायानें शिरकताति, मनुष्य जिभेनें   पक्षी अंतरानें उडतात, मेंढया जथ्यानें चालतात   दुःखाचा प्राणी   पक्षी बारा कोसावरुनही आपल्या घरटयावर लक्ष ठेवतो   एका फारान दोन पक्षी मेले   करपक्ष्म प्राणी   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   ऐश्र्वर्याचा प्राणी   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   हंस पक्षी न्याय देतो, पाणी निवडितो   कोतवाल पक्षी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पक्षी प्राणी   एकटा प्राणी   पक्षी   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   दाणा दाणा टिपती, पक्षी पोट भरती   प्राणी   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   अग्नीसारखा प्राणी शत्रूमित्र न जाणी   सुखाचा धनी-प्राणी-जीव   एकाच प्रकारचे पक्षी एकत्र कळप करून राहतात   निरिच्छ प्राणी, जग तृण मानी   देईल वाणी तर खाईल प्राणी   सुखाचा प्राणी-जीव   ईश्वराचा प्राणी   असले नसले न गणी, तो एक सुखी प्राणी   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   असतां एक प्राणी, बहु कल्पना मनी   एक्या जातीचे प्राणी, भितच्या बढाईखोरा वाणी   ईश्वरीजीव or प्राणी   सुखाचा प्राणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP