Dictionaries | References

पक तुटला, व्यवहार खुंटला

जवळचें द्रव्य संपलें म्हणजे सर्व गोष्टी अडतात. जोंवर पैसा असेल तोंवर सर्व सुरळीत चालतें. तो संपला कीं सर्व आटपलें.

Related Words

व्यवहार   अक्रीताचा व्यवहार   रोकड व्यवहार श्रीमंतीचा, उधार व्यवहार अधोगतीचा   सांधींतला व्यवहार   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   पक तुटला, व्यवहार खुंटला   बिनामी-निनामी व्यवहार   पायपोस जळाला-तुटला-तेला?   अलादियाशाही व्यवहार   अविश्र्वासें व्यवहार साधे, विश्र्वासे परमार्थ लाधे   उचापतीचा रोजगार,व्यवहार   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   आपण करूं पक, प्रारब्ध घडवी अनेक   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   मोडलें तरी राज्य, तुटला तरी वड आणि अटला तरी समुद्र   हार खाल्ली-मानली(कीं)झगडा तुटला   दोर तुटला, पोहरा बुडाला   नशिबाचा दोरा तुटला   करतां नये व्यवहार, त्‍यानें न करावा व्यापार   लबाडीचा व्यवहार लबाडीनें जिंकावा   जनरीत-रीति-रुढि-व्यवहार   घेवपत धंदा -व्यापार -व्यवहार -उद्दीम   राजकीय व्यवहार   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   कोरडा व्यवहार   घेवपत-धंदा-व्यापार-व्यवहार   खिस्ताईचा - व्यवहार   माळीण-माळणीचा व्यवहार   पक तुटला, व्यवहार खुंटला   अलादियाशाही व्यवहार   घेवपत-धंदा-व्यापार-व्यवहार   जनरीत-रीति-रुढि-व्यवहार   नशिबाचा दोरा तुटला   बिनामी-निनामी व्यवहार   माळीण-माळणीचा व्यवहार   व्यवहार   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सांधींतला व्यवहार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP