Dictionaries | References

पर की आस, सदा निरास

जो दुसर्‍याची आशा धरुन बसतो त्याची नेहमी निराशा होते. लावी पक्षीण आणि तिचीं पिलें या गोष्टींत हेंच ताप्तर्य आहे. तु०-जो दुसर्‍यावरी विश्वासला। त्याचा कार्यभाग बुडाला॥

Related Words

पर   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   श्र्वास तो आस   पर फुटणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   निर्लज्जः सदा सुखी   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   लटका पण-पर नेटका   केतकीचें पानबाई की की   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   अति उदार तो सदा नादार   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   एकभुकी सदा सुखी   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   आप काया दुःखी, पर काया सुखी   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   छान छोक, पर मध्यें भोंक   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   सात लुगडीं सदा उघडी   घरघरमें वही पर, सबसे आपने घरकी सही   घाण्या बैलाने कितलें भोविलें तरी आशिले कडे आस?   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   लेजे दान की दीजे प्राण   घातक or की   जीवु गोडु की गोड गोड   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   हाकाहांक-की   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   आपघर की बापघर   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP