Dictionaries | References

पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना

प्रथम गायन करावें मग खूप खावें व शेवटीं एक दिवस् मरुन जावें. याप्रमाणें बेफिकीरपणें सर्व आयुष्य चैनीनें घालवावें.

Related Words

पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक पंथ (और) दो काज   एक शीख सध्या लाख   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   एक म्हणती आंबा, तर एक म्हणतो चिंच   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक तीळ सात ठिकाणीं   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कपडा पेने जग भुलता, खाना खाये मन खुलता   आषकका घर नाशक, रंडीका घर पूना, जिसकू न मिले उन्ने, मालेगांव धुलिवेकू जाना   तिल तडके, दिन भडके   भाडकण-कन-कर-दिन-दिनी-दिशी   सावन दिन   एक हमाममे, सब् नंगे   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   भूत आणि भीति एक गांवची   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP