Dictionaries | References

पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण

लहान मूल पांच वर्षाचें असतां जे त्याच्या अंगीं गुण असतात तेच तो पन्नास वर्षाचा झाला तरी तसेच राहतात. तु०-जो गुण बाळा तो गुण जन्मकाळा.

Related Words

पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   घटकेचा गुण   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   सोन्याचा गुण सवागीला   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   ती गुण   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   गुण घेणें-देणें   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   उपजत गुण   घटकेचा गुण   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो तो   तो   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   राखील तो चाखील   लछमी-लछमी तो गौर्‍या वेचें, धनपाळ मागे भीक, अमरसिंग तो मरगये, ठणठणपाळ ठीक   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.