Dictionaries | References

पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा

अधाशीपणानें खावयाचें व मग आजारी पडल्यावर वैद्याकडे जावयाचे. बेसुमार खाल्ल्यावर रोग व्हावयाचाच.

Related Words

देवावर हात ठेवणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   सात पांच करणें   चूल आणि मूल   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   हात (ता-तो) फळी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   व्याली आणि चाटावयास विसरली   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   सात लाजा   सात लुगडीं, शेटें उघडीं   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP