Dictionaries | References

पाटलाची सून, वडारणीचे गुण

चांगल्या घराण्यांत अवगुणी मनुष्य निघाल्यास म्हणतात.

Related Words

पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   सहा गुण   सून-सून आली घराला आणि सासूसासर्‍याला आनंद झाला   नऊ गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   गुण काढणें   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कुंभाराची सून मडकि विकूक रस्‍त्‍यारि येतलीच   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   मीठ घालतचि कणु निबरु, सून हाडतचि मायिं निबरु   लेक होईतों ल्यावें, सून येईतों खावें   गुण   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   गांवाबाहेर बोंबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   आळशामध्यें आळशी, सून आली घरासीं   कुंभाराची सून उद्यां (कधीतरी) उकीरड्यावर येईल   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   नऊ गुण   सहा गुण   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   आपले गुण पाघळणें   गुण करणें   गुण काढणें   ती गुण   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   गुण दाखविणें   गुण सोडणें   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   काव पोरी ऊन, मिळाल्‍याचे गुण   गुण उधळणे   गुण गेला पण वाण राहिला   गुण घेणें-देणें   गुण पडचो जाल्‍यार भाजये पानान पडता   गुण शिकविणें   गुण हे वयावर नसतात   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   घडीघटकेचा गुण   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जेथे गुण तेथें आदर   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   टंगळमंगळ भाव त्‍याला अमळ अमळ गुण   ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   तये वेळेचा तो गुण   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   द्रव्य अधिक मानतात ते गुण कमी जाणतात   धारजिण गुण   न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   पाटलाची सून अन्‌ बटकीचा गुण   लागता गुण   वेळेचा गुण   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   सोन्याचा गुण सवागीला   अंगावर पडलें ऊन दादला घेतो बायकोचे गुण   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   आपले गुण पाघळणें   उपजत गुण   काव पोरी ऊन, मिळाल्‍याचे गुण   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   कांहीं सोन्याचा गुण, कांहीं सवागीचा गुण   गुण   गुण उधळणे   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण करणें   गुण काढणें   गुण गेला पण वाण राहिला   गुण घेणें   गुण घेणें-देणें   गुण दाखविणें   गुण पडचो जाल्‍यार भाजये पानान पडता   गुण शिकविणें   गुण सोडणें   गुण हे वयावर नसतात   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   घटकेचा गुण   घडीघटकेचा गुण   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जेथे गुण तेथें आदर   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   टंगळमंगळ भाव त्‍याला अमळ अमळ गुण   ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   तये वेळेचा तो गुण   ती गुण   द्रव्य अधिक मानतात ते गुण कमी जाणतात   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   धारजिण गुण   नऊ गुण   न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   पाटलाची सून अन्‌ बटकीचा गुण   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.