Dictionaries | References

(पाटाचे पाणी कोण आणी)

एखाद्या ठिकाणी पुष्कळ बायका जमल्या व सर्व आईजी, बाईजी आपणांस राणीप्रमाणें थोर समजूं लागल्या व प्रत्येकीनें आपणांस कोणी तरी दासीनें तोंड धुवावयास पाणी आणून दिले पाहिजे अशी अपेक्षा केली तर सर्वच आपणांस राणीप्रमाणें मानीत असल्यानें दासीपणा कोणीच पतकरणार नाही व कोणी पाणीहि आणून देणार नाही. तेव्हां समाजात आपण जमलो म्हणजे कोणी काही कोणी काही असे काम केल्याशिवाय कोणतेच कार्य होणार नाही. सर्वच माणसे मानापमानाच्या कल्पना घेऊन बसली तर सर्व काम जागच्या जागी राहील. याकरितां समाजात सर्वांचे काम करीत असतां लहान थोर हा भेदभाव लक्ष्यांत न घेतां, पडेल ते काम केले तरच कोणतेहि कार्य तडीस जाते. तु०-तुमबी तांडेल
हमबी तांडेल, तो धमत कोण सांडेल. आयजीच्या जीवावर (दोंदावर) बाईंजी उदार, दिवसा दिवा रात्रीचा अंधार
आईजीच्या जिवावर बाईजी उदार, आणि सासवेच्या दोंदावर जावई उदार
जेव्हां एखादा मनुष्य दुसर्‍याचा पैसा वाटेल तसा उधळतो व मोठेपणा दाखवितो त्यावेळी वापरतात.

Related Words

पाणी सारणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   लष्करच्या भाकरी कोण भाजील   पाणी पडणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पाटा पाणी पाटा लागलें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   पाणी जाळणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जो जन्माचा कबाडी, त्‍याचें दरिद्र कोण फेडी   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   तळें राखील तो पाणी चाखील   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   रोज मरे त्याला कोण रडे   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   मुजर्‍याक कोण ना, हुलप्याक पंचवीस   कठिण समय येतां कोण कामासि येतो   उखळांत डोके घातल्यावर मुसळास कोण भितो   (गांडींत) पाणी शिरणें   रहाट-रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आणी   आळशाला ऊन पाणी   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उपड्या घागरीवर पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   काळजाचें पाणी होणें   कासोट्याचें पाणी घेणें   कोणाचा कोण   खाली घाली घोण, तिला शिनळ म्‍हणे कोण   घे घोडा पी पाणी   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   तांबडें पाणी   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   धावतें पाणी   नवें पाणी   नांव गंगाबाई, रांजणांत पाणी नाही   पाऊस पाणी   पाणी   पाणी पाणी करणें   पातळ पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   पोटाचें पाणी होणें   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   भांडें पाणी   म्हाळ म्हैन्यां फागलां सोत्तालॉ खीं कोण   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   रक्ताचें पाणी करणें   रडत जाई तो मेल्याची खबर आणी   राबाचें पाणी   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP