Dictionaries | References

(पाठ हात इ. चें) धिरडें काढणें-निघणें

पाठ, हात, इ. मारण्यानें धिरडयासारखें करणें, हुळहुळे करणें
खूप मारणें.

Related Words

पाठ देणें   माग-माग काढणें-लावणें   कडळ काढणें   पिन्हा काढणें-पुरविणें-पाडणें   औट घटी (डी) चें राज्‍य   आंख काढणें   देवावर हात ठेवणें   हात मारणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   दगडाचा दोर काढणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   पाठ पोट सारखें होणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   घरांत सात हात वेळू फिरतो   दिवसानें डोकें काढणें   हात (ता-तो) फळी   गुण काढणें   घास काढणें   अंड - अंड काढणें - बडविणें   शिरा निघणें   पैसे काढणें   कांट्यानें कांटा काढणें   हात कापून देणें   उच्छाद काढणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   पाण्यावर लोणी काढणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   मापटयावर हात घेणें   हात लावणें, हातभर लावणें   नांव करणें-काढणें   चौपदरी गळा काढणें   करड काढणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात गोड कीं हाट गोड   इरळण काढणें   बाहेर-बाहेर काढणें   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   करडा हात   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हातावर दिवस काढणें-लोटणें   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   अंगाचे चकदे काढणें   अरड - अरड काढणें - घेणें   अरड निघणें   अवळा देऊन कोहळा (बेल) काढणें   आंख काढणें   आगीत तावून काढणें   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   आवळा देऊन कोहळा काढणें   इरळण काढणें   इराडा काढणें   उकरून काढणें   उखळ काढणें   उघड्या डोळयाने रात्र काढणें   उच्छाद काढणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उपरणें झाडून निघणें   उपासतान काढणें   उंबरे फोडून केंबरें काढणें   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका वस्त्रानें निघणें   ओठ पिळला तर दूध निघणें   ओसंगी असणें-पडणें-राहणें-निघणें   कडू पाणी काढणें   कडळ काढणें   करडा हात   कळीवांचून कांटा निघणें   कांट्याने कांटा काढणें   कांट्यानें कांटा काढणें   कांडात काढणें   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   काढा काढणें   काम काढणें   कोरडी खाकरी देणें-काढणें   खडका घेणें-काढणें   खिचडी काढणें   गुण काढणें   गंधे काढणें   गुबाल्या काढणें   गोट काढणें   गोष्ट बगलेंतून काढणें   घर निघणें   घरांतून बाहेर काढणें   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   घशांतून काढणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   चंदन काढणें   चौपदरी गळा काढणें   चौपायीं काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP