Dictionaries | References

पाणी मारणें

पाणी कापणें, छाटणें पहा.

Related Words

लात-लाथ-लाथ मारणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   हात मारणें   पाणी मारणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   पाणी छाटणें-कापणें   दांडी मारणें   उचलून पाणी   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   डोळ्यांस पाणी लावणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पाटा पाणी पाटा लागलें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   हांक मारणें   नांगी मारणें   ताव देणें-मारणें   दुरेघी मारणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाणी जाळणें   जगाला लाथ मारणें   गांडीवर फुली मारणें   गिर्‍हाईक मारणें   तळें राखील तो पाणी चाखील   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   बैठक मारणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   (वर) नंबर मारणें   दंडची मारणें   बुट्टीस मारणें   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP