Dictionaries | References

पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें

पाणी कितीहि घुसळतें तरी त्यांतून लोणी निघत नाहीं. व्यर्थ खटाटोप
निष्फळ प्रयत्न.

Related Words

पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   बाळपण-बाळपणाचें लोणी   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   नांवावर पाणी घालणें   पाणी(देखील) न घोटणें   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   आडवे बोट घातल्याशिवाय लोणी (तूप) निघत नसतें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   डोळ्यांना पाणी आणणें   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   आडवें पाणी   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   अंडास लोणी लावणें   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   हालविणें-हालवून जागा करणें   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   उधानाचें पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   डोळ्यांत पाणी येणें   हालवून खुंटा बळकट करणें   तेल्‍याच्या बैलाचें घाण्यांतच तेल निघतें   अंगाचें पाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   भांगाचें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हातावर पाणी पडणें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   तांबडें पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP