Dictionaries | References

पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील

तळें राखील तो पाणी चाखील याप्रमाणें.

Related Words

मासा   कसा   पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   खंजुरीचा मासा   आहिर मासा   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   देवाची करणी, नारळांत पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   आडवें पाणी   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   उधानाचें पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   दळणारीचा पसा, शिंप्याचा खिसा, सोनाराचा मासा   निजेवांचून (शिवाय) पूजा नाहीं   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   डोळ्यांत पाणी येणें   फांसा त्याचा मासा   तोळा - मासा   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   भांगाचें पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   तांबडें पाणी   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   हातावर पाणी पडणें   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP