Dictionaries | References

पान ना फूल आणि कमळी माझी सून

कांहीं देणें घेणें झाल्याशिवाय सोयरेसंबंध जोडूं पाहणें
उगाचच नातें जोडूं पाहणें.

Related Words

घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   चलि होडांगेरि दिवंका, सून गरिबां घरचि हाडका   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   माझी जागा म्हणणारास पृथ्वी हासते   सबंध-सबंध गलबतांत माझी अर्धी सुपारी   उश्ण्यांक मरण ना   दरेवैर खरवड ना   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   सोनें आणि परिमळे   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   अधिक सून पाहुण्यापुढें   अन्नछत्रीं जेवणें आणि धर्मशाळेंत निजणें   आकाशी वाळते आणि पाताळी लोळते   आणि   आधी आईची सून, मग सासूची सून   आधी करते (करी) सून सून, मग करते फुनफुन (फुणफुण)   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   आयता गब्बू आणि पैसा ढब्बू   आळशामध्यें आळशी, सून आली घरासीं   उपासामागें पारणें आणि पारण्यामागें उपास   उंबराचें फूल   उष : पान   कुंभारणीची सून तुरतुर चाले आणि उकिरडा घोळे   कुंभाराची सून आज ना उद्यां उकिरड्यावर येणार   कुंभाराची सून उकीरड्यावर आल्‍याशिवाय राहणार नाही   कुंभाराची सून उद्यां (कधीतरी) उकीरड्यावर येईल   कुंभाराची सून तुरतुर चाले आणि उकिरडा धोळे   कुंभाराची सून मडकि विकूक रस्‍त्‍यारि येतलीच   कमळी   कळीचें पान or कलीदार पान   कांटोमें फूल   किकीचें पान बाई किकीचें पान   कोणाचे काढूं नये ॠण आणि कोणाची होऊं नये सून   कोळसिंदा-शिंदा-सुंदा-सुना-सून-सन   गुलाबाचें फूल   घर केले म्‍हणजे भिंत बांधावी, आणि सून आली म्‍हणजे सत्ता चालवावी   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   चलि होडांगेरि दिवंका, सून गरिबां घरचि हाडका   ज्ञानाच्या गोष्टी भारी, सून सासूला मारी   जनीचें पान   जस्ताचें फूल   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   ताकांत डेंगणें घातले, सून पिईना गिर्‍हाईक घेईना!   ताकांत पडली माशी, सून काही पिईना, गिर्‍हाईक काही घेईना   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   दुबळा आणि खजेला   दरबारीं मान, विडथाचें पान   दिव्याला फूल देणें   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   पाऊस पडे आणि माती तुडे   पाटलाची सून अन्‌ बटकीचा गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   पान   पान करणें   पाप्याला पंढरपूर आणि नकटयाला तुळजापूर   पिकलें पान   फूल   बाजारांत तुरी आणि भट भटणीला मारी : रांडे घट्ट करशील कीं पातळ करशील?   बाप तसें मूल, झाड तसें फूल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP