Dictionaries | References

पाय उचलणें


भराभर चालणें
जलद जाणे.

Related Words

पाय   पाय धरणें   उचलणें   (वर) पाय येणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पाय पोटीं जाणें   पाय येणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   मोर सुंदर पण पाय काळे   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   पाय फोडणें   जमिनीस पाय लागणें   जमिनीवर पाय नसणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय उतारा होणें-येणें   पाय धरुन ओढणें   पडल्यावर पाय   आठवणीला गोमेसारखे शंभर पाय असतात   दोन होडयार पाय दोवोल्ल्यार मधीच पेंचता   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   शीर-शीर-शिरें उचलणें   बिर्‍हाड उचलणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   पायरीवर पाय देणें   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   भंवई-भंवई उचलणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   बेलभंडार उचलणें-काढणें   गंगाजळी उचलणें   हात उगारणें-उचलणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पाय तोडणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   दोराला पाय लावणें   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   पाठीला पाय देऊन येणें   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   पायरीच्या पाया पडून मग पाय द्यावा   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   पोटावर पाय देणें   यशाचा विडा उचलणें-घेणें   हात उचलणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP