Dictionaries | References

पाय धरुन ओढणें


घालवून देणें
हाकालणे
मागें खेंचणें.
(ऐति.) मनसुबा फिसकटविणें.

Related Words

पाय   पाय धरणें   पाय धरुन ओढणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   (वर) पाय येणें   पाय येणें   पाय पोटीं जाणें   पाय भुईला लागूं न देणें   हात धरुन काढून लावणें   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   कांट्यावर-वरून ओढणें   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   जमिनीस पाय लागणें   पाय फोडणें   सूर-सूर ओढणें   ताटावरून ओढणें-उठविणें   एखाद्याला गुवावरून ओढणें   हात धरुन जाणें   पडल्यावर पाय   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय उतारा होणें-येणें   भरली पत्रावळ ओढणें-हिसकणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायरीवर पाय देणें   कर्ज ओढणें   खोर्‍याने पैसा ओढणें   (वर) माती ओढणें   गुवावरून ओढणें   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   फाबडयावर-फावडयानें पैसा ओढणें   जंत्रांतून ओढणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   आंख ओढणें   स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढणें   पुस्तकांवरुन ओढणें   कड ओढणें   दोराला पाय लावणें   पाठीला पाय देऊन येणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   पाय तोडणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   पोटावर पाय देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP