Dictionaries | References

पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?

(गो.) पाय चांगले असले तर वहाणांना काय दुष्काळ? तु०-शीर सलाभत०.

Related Words

पाय   पाय धरणें   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   भीक शीताक कावळो हांगलो   (वर) पाय येणें   पाय येणें   पाय पोटीं जाणें   पाय भुईला लागूं न देणें   अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पाय फोडणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   पडल्यावर पाय   पाय धरुन ओढणें   पाय उतारा होणें-येणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायरीवर पाय देणें   भीक लागणें   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   वांजेक बाळंत्र्या पिडा इते गोत्तु?   इष्ट मित्र खरे, असतां दूर बरे   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   वाडतलो आपलो आसल्यारि कोटग्यांतु जेंवयेत   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   भीक असून दारिद्य कां?   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   पीक थीं भीक   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   परदेशीं भीक बरी   दोराला पाय लावणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पाय तोडणें   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP