Dictionaries | References

पालथ्या घागरीवर पाणी

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
A term for instruction, counsel, or reproof to a self-willed person; also for labor in vain gen.

घागर उताणी असेल तरच तींत पाणी जाईल यावरुन निष्फळ
निरुपयोगी कार्य. ‘पालथीये घागरीवरी पानी : घालीजे घट सहस्त्र दोनी: वरच्यावर जाय निगौनि: आंत कोरडी असे:’
महानुभावी वचन. ‘पालथें घागरी घातलें जीवन। न धरीच जाण तेंही त्याला॥’ -तुगा ३०९४.
घागर पालथी असली म्‍हणजे तीवर ओतलेले पाणी आंत बिलकूल शिरत नसते. निष्‍फळ प्रयत्‍न
व्यर्थ श्रम. ‘मननाविण श्रवण करी। जैसी कां पालथी घागरी। पर्जन्यांत ठेविली जन्मवरी। परी अंतरी बिंदु न जाय।’ -ह २५.१८७. उपड्या घागरीवर पाणी, पहा.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
  Counsel, or reproof to a self-willed person, i.e. vain labour.

Related Words

पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   पाणी मरणें   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   नांवावर पाणी घालणें   पाणी(देखील) न घोटणें   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   आडवें पाणी   डोळ्यांना पाणी आणणें   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   रुखा सुखा खायके थंडा पाणी पी, न देख पराश्यां चोपडीया न तरसानोजी   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लाथ मारुन पाणी काढणें   पतीवर पाणी पडणें   उधानाचें पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   मूर्खास बोध, पालथे घागरीवर पाणी   (अंगचें) पाणी दाखविणें   डोळ्यांत पाणी येणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   भांगाचें पाणी   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   तांबडें पाणी   हातावर पाणी पडणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें   अंगाचें पाणी   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP